Дизайн

Графичен дизайн

Рекламна агенция
Рекламна агенция
Реклама, Дизайн, Печат, Монтаж
Рекламна агенция
Уеб Дизайн
Графичният дизайн е формата на изразяване на идеите ни за реклама. Той е в основата на създаването на уеб-сайтове, светещи кутии, транспортна реклама, цялостна рекламна концепция. Има различни стилове и похвати, които се използват в конкретния случай. Изборът на цветове, снимки, шрифтове и графични елементи е комплексна задача, в която се вземат в предвид изходния продукт на проекта, потребителската аудитория, конкуренцията и много други фактори.
K-Prim Design Studio
тел.: 0896 755 488
0896 755 489