Рекламна агенция
Рекламна агенция
Реклама, Дизайн, Печат, Монтаж
Рекламна агенция
ВЕРТИКАЛ ЕКСТРЕМ
Алпинистки услуги - ремонт и поддръжка на сгради • Работа на труднодостъпни места • Разрушаване на високи и труднодостъпни съоръжения по нови безвзривни технологии • Почистване на външни фасади от каменни и стъклени облицовки • Боядисване на фасади, комини, метални конструкции
SOLITEX
ИТ обслужване - компютърна поддръжка, сървъри, мрежи, софтуер: SugarCRM, Zimbra, Alfresco
WinTRUST
Проектиране на бизнес-модели и изпълняване на тяхната маркетингова част – съвестно, със самочувствие и грижа - така, че името на фирмата ви да продължава да се използва в сегашно и бъдеще време.
Картпроект
Картография, Разработка на картографски продукти
K-Prim Design Studio
тел.: 0896 755 488
0896 755 489