Монтаж

Височинни дейности, височинен монтаж и демонтаж

Рекламна агенция
Рекламна агенция
Реклама, Дизайн, Печат, Монтаж
Рекламна агенция
Височинни дейности
Монтаж на рекламни съоръжения на високи и труднодостъпни места; използване на алпинистка техника там, където няма друга алтернатива; боядисване на комини и високи покривни и надпокривни конструкции; почистване на стъкла на бизнес сгради - всичко това са височинни дейности.
K-Prim Design Studio
тел.: 0896 755 488
0896 755 489