Монтаж

Монтаж на реклами и рекламни съоръжения

Рекламна агенция
Рекламна агенция
Реклама, Дизайн, Печат, Монтаж
Рекламна агенция
Монтаж на реклами
Монтажът на рекламните съоръжения е финалния етап от изготвянето на рекламата. Процесът може да крие рискове и трудности, затова трябва много внимателно да се подходи към него. В зависимост от вида на рекламата и мястото на нейното поставяне се използват различни способи за монтирането й. Тя трябва да е безопасно укрепена като е желателно да няма видими следи от монтирането. Също трябва да се помисли и за обслужване и възможност за почистване на самата реклама.
K-Prim Design Studio
тел.: 0896 755 488
0896 755 489